top of page

Spor D og H: mTIME - HR og Løn (SLS engangsløndele, gennemgang og erfaringsudveksling)

Spor D og H: mTIME - HR og Løn (SLS engangsløndele, gennemgang og erfaringsudveksling)

Oplægsrunde/klokkeslet: runde 2 / Kl. 14.00-15.00


Lokale: Frederik


Oplægsholder: Rasmus Olsen og Ole Ritter


Indhold: Under sessionen gennemgås SLS Engangsløndelsmodulet. Med SLS Engangsløndelsmodul i mTIME vil I som kunde spare administrativ tid, da der ikke skal indrapporteres engangsløndele manuelt i HR-Løn (SLS).

SLS Engangsløndele understøtter de høje krav der er til betalingsafledende systemer, som er udarbejdet af Finansministeriet. Integrationen er sat op, så den overholder det tydelige transaktionsspor og 4-øjneprincippet gældende for betalinger i Staten.

bottom of page