top of page

 2 indtastninger er 1 for meget 

Vi hjælper med rådgivning og udvikling af jeres integrationsmiljø.

System- eller softwareintegrationer sikrer en kobling mellem forskellige softwaresystemer, så du kan dele, bearbejde og opdatere data automatisk. Det betyder, at vores systemer kan integreres med økonomisystemer, HR-systemer, lønsystemer, studieadministrative systemer, ESDH-systemer og hvad der ellers er behov og ønsker for. Vi sikrer en fri udveksling af data. Dermed undgår du manuelt arbejde, og du sparer tid og penge.

mTIME, mDUTY, mBUDGET og TimeEdit kan modtage data (stamdata, tidsposter) fra andre systemer via web-services eller deres åbne API’er. Data i vores produkter kan udstilles i web-services til brug for andre systemer.

Hvorfor integrationer?

Hvad er det lige, der gør integrationer så fantastiske?

Vi integrerer med

Mangler du netop dit system på listen? Det løser vi.

Statens Lønsystem HR Løn
Statens Lønsystem HR Løn

Modtager mederarbejderoprettelse og -fratrædelse, leverer lønløbenumre, modtager fraværsregistrering og engangsløndele

press to zoom
Statens HR-system
Statens HR-system

Leverer medarbejderinformationer og organisationenstruktur

press to zoom
Navision
Navision

Leverer den administrative og faglige registreringsramme og modtager tidposter for medarbjdere

press to zoom
Microsoft Exchange
Microsoft Exchange

Tovejssynkronisering af information om medarbejderens aktivitets- og fraværsregistrering og lokalebookinger direkte i og fra medarbejderens Outlook-kalenderen

press to zoom
Visma Løn
Visma Løn

Modtager fraværsregisteringer og engangsløndele

press to zoom
FlowIT ProjectFlow
FlowIT ProjectFlow

Modtager tidsposter på projekter

press to zoom
Ludus
Ludus

Henter grunddata til skemaplanlægning og leverer skemabrikker

press to zoom
SIS
SIS

Henter grunddata til skemaplanlægning og leverer skemabrikker

press to zoom
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Vis organisationsstruktur, medarbejderoplysninger, medararbejder- og lederplacering i firmastrukturen mm.

press to zoom
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI

Vis rapporter baseret på data fra vores systemer

press to zoom
TargIT
TargIT

Vis rapporter baseret på data fra vores systemer

press to zoom
Oracle HR
Oracle HR

Leverer medarbejderinformationer, organisationenstruktur og modtager fraværsregistreringer

press to zoom
Microsoft Business Central
Microsoft Business Central

Leverer den administrative og faglige registreringsramme og modtager tidposter for medarbjdere

press to zoom
Lessor
Lessor

Leverer medarbejderinformationer og modtager fraværsregisteringer og engangsløndele

press to zoom
KMD
KMD

Leverer medarbejderinformationer og modtager fraværsregisteringer og engangsløndele

press to zoom
Campus
Campus

Oprettelse af medarbejdere og deres tilknytning til lederen

press to zoom
Antura
Antura

Leverer projektregistreringsrammen og projektgrupper, modtager tidsposter på projekter

press to zoom
SAP
SAP

Leverer administrativ og faglig registreringsramme, medarbejderinformation, organisationsstruktur og modtager tidsposter på medarbjdere

press to zoom
Easy-A
Easy-A

Henter grunddata til skemaplanlægning og leverer skemabrikker

press to zoom
inLogic UMS
inLogic UMS

Synkronisering af stamdata fra studieadministrative systemer, og eksport af skemabrikker til UMS.

press to zoom

Vælg selv

Sammensæt selv de systemer du mener kan løse din opgave bedst i stedet for at benytte de store systemer, som kun løser opgaverne halvt.

Nedenstående er et par eksempler på en gennemgang af vores standardintegrationer og de mest gængse snitflader.

 • Sparer tid og ressourcer — spar penge.

 • Nedsætter manuelt arbejde.​

 • Overfører automatisk data mellem relevante systemer.​

 • Manuel indsamling og administration af data fra flere systemer er en langsom og fejlbehæftet metode.

 • Forøger bundlinjen.​

 • Skaber et samspil og en kobling mellem dine relevante systemer.​

 • Fjerner ineffektiv data management, hvor data gemmes og administreres i flere forskellige systemer.

 • ​Giver dig øget realtime visibility af data til at håndtere alle de opgaver, som din organisation skal levere og processerne.

 • Undgå at træffe beslutninger på baggrund af forældet data.

 • Træf bedre beslutninger hvis al data er tilgængeligt gennem integrationer.

 • Fokuser på kvaliteten af arbejdet, når dataprocesserne kører automatisk.

 • Manuelt dataflow er fortidens teknologi.

Eksempel 1: SLS og mTIME

Der overføres hver måned fraværsdata til SLS FRAV fra mTIME.
Hvilke fraværsdata, der skal sendes til SLS, afgøres i forbindelse med workshops i implementeringsfasen. Det konfigureres i mTIME.

Kundens opgave:
Skal anskaffe de nødvendige certifikater fra MODST.

Visma timemsystems opgave:
Opsætter og vedligeholder integrationen.

Eksempel 2: STADS, SIS-stamdata til TimeEdit

STADS/SIS sender stamdata til TimeEdit på underviser, hold, fag, studerende samt deres relation til hold gennem TimeEdits REST API eller Visma timemsystems web-services.
Detaljer på hvilke felter på stamdata, der skal overføres, vendes på en workshop.

Kundens opgave:
Henter data ud fra STADS og udstiller den i filer/web-services, eller sender den ind i TimeEdit via Visma timemsystems web-services eller TimeEdits åbne API (kræver certificering hos TimeEdit).

Visma timemsystems opgave: 
Udstiller web-service, hvor kunden kan sende stamdata ind i. Såfremt Visma timemsystem skal hente data fra udstillede filer eller web-services, skal der påberegnes udviklingstimer.

Portræt af mand

Skal vi tage en snak om dine integrationsmuligheder?

Tak! Du hører fra os ASAP.

bottom of page