Ny kunde: Studenterrådgivningen

Wed Jul 15 2020

Vi er glade for at kunne byde velkommen til vores nye kunde, Studenterrådgivningen, som har valgt mTIME til registrering af arbejdstider og aktiviteter


Om Studenterrådgivningen


Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Man kan få hjælp hos dem, hvis man er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. De kan hjælpe med alt lige fra psykiske udfordringer til mere praktiske spørgsmål om SU, barsel eller sygdom.


Baggrund


Studenterrådgivningen har eksisteret siden 1964 og er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. De har mere end 50 års erfaring med at hjælpe studerende til trivsel i studielivet.


De arbejder samtidigt for at forebygge mistrivsel blandt studerende, blandt andet ved at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med studietrivsel.


Siden 2014 har Studenterrådgivningen samarbejdet med Kontoret for SPS og Fastholdelse samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Studenterrådgivningen tilbyder Specialpædagogisk Støtte (SPS) til studerende med psykiske funktionsnedsættelser samt komptenceudvikling til støttegivere for studerende med psykiske funktionsnedsættelser.


Formålet med SPS er at sikre, at personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre. En psykisk funktionsnedsættelse kan blandt andet være angstdiagnoser (fx OCD, PTSD), affektive sindslidelser (fx depression og bipolar), skizofreni og andre psykoser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og psykiske udviklingsforstyrrelser (fx ADHD og autisme).


Studenterrådgivningens arbejde er finansieret af staten og indgår som en selvstændig paragraf på Finansloven § 19.35.24.
Get news by email

 

Register here and receive news or invitations to events.

We also don't like spam, so you don't have to worry about that. You can always just easily unsubscribe should you no longer want mails from us.

 

... or follow us at SoMe

 

You can also catch the news by following us on LinkedIn and Facebook 😉

© 2019. All rights reserved.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon