top of page

Herningsholm benytter nu hele tidskonceptet

Thu Oct 22 2020

Herningsholm startede med TimeEdit til skemalægning med LUDUS studieadministrative system, som et akut behov efter afviklingen af EASY, et værktøj der blev brugt af erhvervsskolerne til administration af bl.a. elever og kursister, lokaler, elektroniske indberetninger, hold og placeringer m.v.


Nu har de så fået udbytte af skemalægningen, og vil derfor implementere den resterende del af TIMEmSYSTEM's tidskoncept, bestående af mTIME, Exchange-integrationen, SLS-integrationen og Navision Stat-integrationen. (Vi integrerer også med mange andre systemer brugt af staten).

RonnieUdesen.jpg

Want us to contact you?

Enter your email below and you'll be contacted by us as soon as possible.

Thanks! You'll hear from us ASAP.

bottom of page