top of page

mTIME-plugin til lokalt datavarehus (LDV)

Mon Sep 30 2019

LDV er et rapporteringssystem, der samler institutionsspecifikke data fra områderne løn, rejseadministration og økonomi, med det formål at systemunderstøtte lokale rapporteringsopgaver. Mange af disse data finder man i vores tidsregistreringssystem mTIME.
Moderniseringsstyrelsen har lavet et plugin til mTIME, der kan hjælpe til med sende denne data over i rapporteringssystemet LDV.

Ønsker man at anvende mTIME-plugin'et til LDV, skal man kontakte Moderniseringsstyrelsen, der vil sørge for at igangsætte opgaven.

RonnieUdesen.jpg

Want us to contact you?

Enter your email below and you'll be contacted by us as soon as possible.

Thanks! You'll hear from us ASAP.

bottom of page