top of page

Officiel SKI-leverandør på 02.19 SaaS-Cloud

Mon Aug 19 2019

Tilbage i maj kunne vi afsløre, at vi blev officiel SKI-leverandør på aften 02.19 It-løsninger og -projekter, som består af et bredt udvalg af software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Vi er super glade for nu også at være blevet officiel SKI-leverandør på rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud.


Aftalen er en frivillig aftale, som alle offentlige organisationer kan benytte til at købe standard fagsystemer som software as a service (SaaS-applikationer). SaaS-applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service.


Mere præcist betyder det, at vi til staten, regioner og kommuner mm. kan levere vores standard aktivitets- og tidssregistreringssystem, mTIME, samt ressource- og skemaplanlægningssystemet, TimeEdit; dette på konkurrencedygtige vilkår. Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier for kvalitet, miljø og samfundsansvar.


Om aftalen


  • 02.19 SaaS - Cloud kommer i hovedtræk til at minde om den foregående aftale på området.

  • Konkurrencedygtige priser.

  • 6 års standard løbetid med mulighed for op til 4 års forlængelse.

  • Kunder har tre måneders opsigelse på services i hele deres løbetid.

  • 100 pct. compliant med KOMBIT ift. monopolbrudssystemerne - dvs. services skal kunne tilbyde snitflader til KOMBITs systemer uden meromkostning.

RonnieUdesen.jpg

Want us to contact you?

Enter your email below and you'll be contacted by us as soon as possible.

Thanks! You'll hear from us ASAP.

bottom of page