top of page

TE Summit 2019

Thu May 09 2019

Tak for sidst. Det var väldigt trevligt 😄

 

Idéerne om de nye moduler blev præsenteret og TE Exam​ og TE Prefrences blev gennemgået lidt mere i dybden, dog uden at røbe alle herlighederne. Der lægges vist fortsat sidste hånd på disse moduler.

Den overordnet PowerPoint med nyheder og tidsplaner for migrering fra Java og nye moduler, kan ses via nedenstående link – velvidende, at der naturligvis mangler lidt uddybning. Der kan dog ses lidt datoer og roadmap.

docs.google.com/presentation/d/135uA6UhGIsLAfw94VT4cp7NrOcbdPCgt4YbtzVQGFUQ

Hold øje med TE Con i København. Man kan tilmelde sig​ allerede nu… men pt. kan man ikke se indhold. Det kommer, som de skriver.

 

Noter fra workshop på TE Summit 2019

 

Betina Slifsgård fortalte om arbejdet med det nye studieinformationssystem ESAS der skal erstatte det nuværende SIS.

 

ESAS skulle have kørt som pilotprojekt på enkelte institutioner fra august og henover efteråret, men dette er udskudt til februar, da dele af systemet endnu ikke er helt færdige.

Der er ikke et decideret personalemodul i ESAS. Alle kan oprettes som Personer i ESAS. Dette for også at kunne anvende dem ift. bedømmelse og kobling til hold. Personer kunne derfor også komme fra ESAS ift. oprettelse i TimeEdit.

I ESAS kan den samme studerende ikke indgå på flere forskellige uddannelser, sådan som det er muligt i SIS i dag. Dette har betydning for antal af dobbelt-bookinger, hvor studerende optræder på flere hold og danner blokeringer.

I ESAS forventes at man på holdniveau skal kunne angive (via drop-down) at holdet skal overføres til TimeEdit eller andre systemer – a la tags (hold-delen er endnu ikke færdig som modul i ESAS).

Som det ser ud nu, vil der blive en auto-generering af holdnavn på ID-niveau, men være et fritekstfelt til holdets “normale” navn.

Det er ikke tanken, at ESAS skal være container for fag (disse kan oprettes selvstændigt i TimeEdit). ESAS indeholder kun elementer, der er defineret i studieordningen.

ESAS håndterer ikke lokaler.

SUE (uddannelsesstruktur angivet) PUE (planlægning - hold og hvem skal på hvilke hold) GUE (gennemførsel - prøverne der ligger på PUE – hvor langt er den studerende nået).

Et af målene med ESAS er at få avanceret regeltjekker og automatiserede arbejdsgange.

ESAS vil få en selvbetjeningsportal – studerende kan f.eks. søge orlov, og data vil kunne flyde til ESDH-system og videre igen til ESAS, så eksempelvis studieforløb kan ændres

 

SIS er et lukket system, men ESAS bliver åbent via Odata og webservices/åbent API.

 

Der er blandt kunderne en følelse af at blive informeret for lidt om ESAS og projektets forløb og fremdrift. Projektet selv informerer om status og udvikling – kan ses her: ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas. Ligeledes forventes det at deltagere i de forskellige ESAS-grupper melder tilbage til baglandet omkring status. Denne information kan derefter formidles videre ud til de enkelte institutioner/afdelinger – denne opgave varetager de enkelte institutioner selv og er ansvarlige for.

RonnieUdesen.jpg

Want us to contact you?

Enter your email below and you'll be contacted by us as soon as possible.

Thanks! You'll hear from us ASAP.

bottom of page