top of page

 Tidsregistrering 

Tidsregistreringssystem med høj funktionalitet

Tidsregistrering af medarbejdere bør ikke blive en flaskehals for effektiviteten og flowet i hverdagen. Derfor bør det være et krav til dit tidsregistreringssystem, at funktionaliteten og overskueligheden gør hverdagen lettere og sparer værdifuld tid - alt sammen for at skabe en mere effektiv brug af timerne i din hverdag.

Fleksibel tidsregistrering

Vi har markedets mest fleksible tidsregistreringssystem, mTIME, som kan håndtere alle overenskomst- og arbejdstidsregler, automatisk beregning af ferie og fraværshåndtering (komme/gå-tider, fleks, omsorgsdage, afspadsering, m.m.), beregning af ulempetillæg og godtgørelser, helligdagskalendere, m.m.  

mTIME – fremtidens tidsregistrering

mTIME er vores tidsregistreringsystem, som kan skræddersyes og konfigureres til alle brancher.

Skab overblik og få et system, som kan angive de korrekte andele i forhold til en medarbejders arbejdstid. Du kan på en fleksibel måde oprette og vedligeholde alle typer overenskomster, fraværshåndteringer og ændringer i overenskomstregler. Du får samtidig mulighed for at trække data ud til ledelsesinformation uden ekstraudgifter.

Portræt af mand

Vil du vide mere om tidsregistrering?

Tak! Du hører fra os ASAP.

bottom of page