top of page

 Events 

Vidensdeling er vejen frem

Improve Your Workflow. Vores passion er at forbedre vores kunders hverdag og deres arbejdsgang. Netop derfor har vi valgt at udbyde forskellige events, da vi tror på, at vidensdeling er vejen frem. Det er vores formål at dygtiggøre og uddanne vores kunder, således at de kan bidrage med mere viden til organisationen/institutionen, videregive viden til relevante kollegaer samt stå stærkere i deres arbejdsposition. På samme måde vil vi gerne høre fra vores kunder om deres oplevelser, ønsker og behov.

ERFA-møder

ERFA-møder er en mindre gruppering af vores trofaste kunder, som samles omkring en fælles faglig interesse. Vi ønsker at sikre faglig udvikling, skabe vidensdeling og erfaringsudveksling blandt vores kunder samt sørge for, at alle vores kunder er klædt på til de daglige arbejdsgange i systemerne. Vi fortæller om nye features ved oplæg, og viser eksempler på brug af systemerne.

ERFA-møder arrangeres efter specifikke emner, og vores kunder deles op efter deres arbejdsprofession (eksempelvis 'HR-håndtering' og 'Økonomihåndtering'). På denne måde får kunden det optimale ud af disse møder.

Webinarer

Vores webinarer vil inspirere samt give dig viden og forståelse for vores produkter. Samtidig vil man kunne erfaringsudveksle med andre deltagere på webinaret. De bliver afholdt online med underviseren/oplægsholderen og de andre deltagere. Alt det kræver er en enhed med adgang til internettet.

Webinarerne planlægges løbende og typisk 3 måneder ad gangen. Du er mere end velkommen til at henvende dig med et ønske til et emne. Skriv blot til marketing@timemsystem.com.

Skræddersyede kurser

Vi tilbyder skræddersyede kurser med et på forhånd aftalt antal emner til dig og dine kollegaer. Kurset tilrettelægges efter jeres niveau i tæt dialog med konsulenten og afholdes enten på jeres arbejdsplads eller hos os i København.

Ønsker du at have erfaringsudveksling og vidensdelingen i fokus, så er du meget velkommen til at høre kollegaer fra andre afdelinger/organisationer, om I skal slå jer sammen om en fælles interesse.

Vi glæder os til at arrangere det kursus, som netop du står og mangler.

Miljø- og Fødevareministeriet: Fødevarestyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet
 efter at have deltaget på et skræddersyet kursus

"Et super godt intensivt 1-dags kursus.
Kunne selv være med til at præge indholdet for dagen. Så det matchede mine behov. Da jeg var ene kursist var fordelen, at undervisningen tog udgangspunkt i vores eget testmiljø.
Alt i alt en god nærværende dag, hvor alt spillede – undervisere, lokale, forplejning i en god afslappet stemning."

Charlotte Christiansen

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole
 efter at have deltaget på en uddannelse

"Jeg har siddet som administrator siden april 2017 og valgte at deltage på mTIME Administrator uddannelsen i foråret. Underviseren var rigtig fi n, og god til at forklare et lidt kompliceret system – hvor folk arbejder i mange forskellige versioner – på en enkelt måde. Uddannelsen gav et rigtig fi nt grundlæggende kendskab til mTIME og jeg kunne sagtens finde på at deltage på en lignende en."

Laura Bohl Færtz

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet
efter at have deltaget på en uddannelse

"Jeg oplevede uddannelsesforløbet som værende meget givende og jeg blev meget positivt udfordret. Jeg oplevede underviseren som værende rigtigt god til, at videreformidle det anlagte program som var for dagen, samt værende rigtigt god til at uddybe evt. spørgsmål der måtte være i forbindelse med opgaver undervejs i forløbet."

Rasmus Nicki Olsen

IT-Universitetet

IT-Universitetet i København
 efter at have deltaget på en uddannelse

"Kurset var fint og meget brugbart og der var en fin struktur og gennemgang af TimeEdit.

Jeg fik en fin forståelse af systemets logik og muligheder til brug for de konkrete skemalægningsopgaver. 

Der er altid usikkerheder forbundet med en ny opgave, men jeg føler ikke at brugen af TimeEdit er een af dem mere. Jeg ville bestemt deltage på en anden relevant uddannelse en anden gang."

Marc Kellaway

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole
 efter at have deltaget på et ERFA-møde

"Tak for sidst til ERFA-mødet! Det var rigtig spændende og lærerigt, samtidig med at det var godt at møde netværket igen."

Marie Louise Møller

bottom of page