top of page

 Hvordan vi håndterer Persondataforordningen (GDPR) 

TIMEmSYSTEM arbejder ud fra en IT-sikkerhedspolitik, som er den overordnede ramme for IT-sikkerheden for virksomheden, dens medarbejdere og leverandører. Derfor har TIMEmSYSTEM udarbejdet interne processer og procedurer, der gør at vi opnår et sikkerhedsniveau som er i overensstemmelse med ISO27001.

TIMEmSYSTEM ønsker derigennem at demonstrere sin professionelle håndtering af IT området, der er fundamentet for det daglige arbejde, med henblik på at kunne blive opfattet som en stabil og troværdig samarbejdspartner.

Vores håndtering af jeres data er blot at tilgå og se det i forbindelse med opdateringer og support. Jeres data ligger typisk hos hosting-udbyderen eller andre samarbejdspartnere, der har ansvaret for jeres data. Vi er i dialog med disse og samarbejder om nye opdaterede databehandlings-aftaler.

Alle TIMEmSYSTEMs medarbejdere tager et stort ansvar for at beskytte data, software og hardware mod misbrug, manipulation, ødelæggelse og tab, samt mod at blive fejlbehæftede. Beskyttelsen skal således virke mod alle former for trusler, interne eller eksterne - hændelige eller bevidste.

 

Vi gør opmærksom på, at det er jeres ansvar at informere jeres medarbejdere om, at hvis en medarbejder/HR administrator ønsker at gøre brug af de nye GDPR krav, skal dette gå igennem nuværende eller tidligere arbejdsgiver og være begrundet, idet TIMEmSYSTEM ikke tager imod henvendelser fra privatpersoner. TIMEmSYSTEM handler kun med virksomheder med et CVR- eller EAN nr.

GDPR krav:

  • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)

  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)

Du kan som kunde til hver en tid stille spørgsmål eller få råd og sparring vedr. jeres produkt(er). Skriv venligst til sikkerhed@timemsystem.com.

Kundecenter

Vi har i forbindelse med håndtering af GDPR for kundecenteret besluttet, at alle sager der har været lukket i mere end 6 måneder, vil blive slettet. Herefter er det ikke muligt at finde dem frem igen. Grunden til opbevaringsperioden på 6 måneder skyldes, at du som kunde vil kunne fremsøge og evt. genåbne sagen, hvis det viser sig at være nødvendigt.

For henvendelser vedr. kundecenteret kontakt Peter Scheffman på pet@timemsystem.com.

Forneden kan du læse mere om hvordan vores produkter lever op til reglerne i den nye lovgivning.

 

mTIME

Ønsker du at vide mere om GDPR håndtering i mTIME bedes du kontakte vores DPO på sikkerhed@timemsystem.com.

 

Oplysning til alle brugere af mTIME og mTS

Vi anbefaler at informere jeres brugere om, at der ikke må indtastes personfølsomme oplysninger i samtlige kommentarfelter i mTIME. Alt hvad der skrives i kommentarfelterne i mTIME og tilhørende moduler, vil kunne ses af brugerens P-leder, Administratorer og andre med rettigheder til at se brugerens data.

Vores mTIME og mTS ansvarlige står klar til at høre fra dig, når eller hvis I har brug for hjælp.

For henvendelser kontakt sikkerhed@timemsystem.com.

TimeEdit

Som nævnt på det seneste ERFA-møde, er TimeEdit klar til at imødekomme de krav som persondataforordningen (GDPR) stiller. TimeEdit har i den forbindelse opdateret systemet, så det bl.a. er muligt at markere hvorvidt brugere og objekter indeholder personfølsomme data med henblik på at fremsøge og slette disse data om nødvendigt.

Vores TimeEdit-konsulenter står klar til at hjælpe med at gennemgå og tilrette jeres opsætning, så den er GDPR-klar. I skal blot tage kontakt til os, når eller hvis I har brug for hjælp. Hvor omfattende arbejdet er, afhænger af hvor afklarede og forberedte I er mht. hvilke dele af jeres opsætning og objekthåndtering, der skal markeres for at overholde bestemmelserne i GDPR.

Læse mere

 

mTEMPUS

Systemet anonymiserer eller sletter data, efter en fastsat dato som I selv kan vælge. 
En kommende funktion tillader administratorer at markere data (felter) som personfølsom.

Det er også muligt at slette eller anonymisere data for enkeltpersoner, samt gemme enkeltpersoners data i XML-format.

Kontakt support@timemsystem.com hvis du har spørgsmål.

Xedule

Læse mere om GDPR håndtering i Xedule her

Brug af underdatabehandlere

  • Cloud Factory (DPA)

  • MailJet (DPA)

  • Fysiske lokationer på underdatabehandler (Excel)

Seneste revisorerklæringer for 2023

ISAE-3000 erklæring (download)

ISAE-3402 erklæring (download)

ISAE-4400 erklæring (download)

Kundecenter
mTIME / mTS
TimeEdit
mTEMPUS
Underdatabehandlere
ISAE-Erklæringer
Xedule
bottom of page