Tidsregistrering 

Tidsregistreringssystem med høj funktionalitet

Tidsregistrering af medarbejdere bør ikke blive en flaskehals for effektiviteten og flowet i hverdagen. Derfor bør det være et krav til dit tidsregistreringssystem, at funktionaliteten og overskueligheden gør hverdagen lettere og sparer værdifuld tid - alt sammen for at skabe en mere effektiv brug af timerne i din hverdag.

Fleksibel tidsregistrering

Vi har markedets mest fleksible tidsregistreringssystem, mTIME, som kan håndtere alle overenskomst- og arbejdstidsregler, automatisk beregning af ferie og fraværshåndtering (komme/gå-tider, fleks, omsorgsdage, afspadsering, m.m.), beregning af ulempetillæg og godtgørelser, helligdagskalendere, m.m.  

Ønsker du en helt simpel fraværshåndtering, projekthåndtering og hurtig implementering, tilbyder vi tidsregistreringssystemet mTS. 

mTIME

mTIME – fremtidens tidsregistrering

mTIME er vores tidsregistreringsystem, som kan skræddersyes og konfigureres til alle brancher.

Skab overblik og få et system, som kan angive de korrekte andele i forhold til en medarbejders arbejdstid. Du kan på en fleksibel måde oprette og vedligeholde alle typer overenskomster, fraværshåndteringer og ændringer i overenskomstregler. Du får samtidig mulighed for at trække data ud til ledelsesinformation uden ekstraudgifter.

mTS

mTS – simpel tidsregistrering

mTS er et gennemprøvet fleksibelt aktivitets- og tidsregistreringssystem, men alligevel kalder vi det for et standardsystem, fordi kernen i systemet danner basis for de tilpasninger/ønsker, som den enkelte virksomhed har til at have deres eget fleksible system. Der er mange parametre/muligheder for tilpasninger. Sidst men ikke mindst er det muligt at integrere til og fra andre IT-systemer.

Portræt af mand

Vil du vide mere om tidsregistrering?

Tak! Du hører fra os ASAP.