Tidsregistrering 

Tidsregistreringssystem med høj funktionalitet

Tidsregistrering af medarbejdere bør ikke blive en flaskehals for effektiviteten og flowet i hverdagen. Derfor bør det være et krav til dit tidsregistreringssystem, at funktionaliteten og overskueligheden gør hverdagen lettere og sparer værdifuld tid - alt sammen for at skabe en mere effektiv brug af timerne i din hverdag.

Fleksibel tidsregistrering

Vi har markedets mest fleksible tidsregistreringssystem, mTIME, som kan håndtere alle overenskomst- og arbejdstidsregler, automatisk beregning af ferie og fraværshåndtering (komme/gå-tider, fleks, omsorgsdage, afspadsering, m.m.), beregning af ulempetillæg og godtgørelser, helligdagskalendere, m.m.  

Ønsker du en helt simpel fraværshåndtering, projekthåndtering og hurtig implementering, tilbyder vi tidsregistreringssystemet mTS. 

© 2019. Alle rettigheder forbeholdt.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon