top of page

 Effektiv ressourcestyring 

Noget til enhver smag

Vores systemer dækker stort set alle behov din virksomhed måtte have, store som små.

Under hver kategori ses relevante produkter, som du kan trykke på for mere info.

Tidsregistrering

Vi har markedets mest fleksible tidsregistreringssystem, mTIME, som kan håndtere alle overenskomst- og arbejdstidsregler, automatisk beregning af ferie og fraværshåndtering (komme/gå-tider, fleks, omsorgsdage, afspadsering, m.m.), beregning af ulempetillæg og godtgørelser, helligdagskalendere, m.m.  

Skemaplanlægning

Det er kompliceret at få lagt det perfekte skema i de rigtige lokaler, da ressourcer, som f.eks. undervisere eller lokaler, typisk administreres decentralt. Det løser vi med en central database, som administrerer alle ressourcer på et skema, og med integration til diverse studieadministrativeadministrative systemer, såsom STADS, ESAS, Ludus, Studie+, Studica m.m.

Xedule er en af de førende lokale-, skema- og ressourceplanlægningssystem for universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og ungdomsuddannelser.

Tidsregistrering
Skemaplanlægning

Vagtplanlægning

Det bliver ikke kun nemmere at lægge en vagtplan med vores vagtplanlægningsmodul mDUTY. Du får samtidig et overblik over medarbejdernes vagtrul, merarbejde, frihedsoptjening, fravær og løndele. Det vil også være muligt at få vist sin vagtplan på mobil eller i sin Outlook kalender. 

Rapportering

Rapporter med overblik - vi har systemet, I ejer data. Derfor har vi udviklet dataudtræksmuligheder i mTIME eller mVIEW, så I selv kan danne de rapporter, der er behov for i jeres organisation. Om end det er med Excel, Power BI eller datavarehusløsninger.

Vagtplanlægning
Rapportering

HR-data

Få et nemt og overskueligt overblik over organisationsstruktur i mTIME og hvilke medarbejdere og ledere, der er i organisationsenhederne. Du kan på medarbejderstamkortet se, hvordan medarbejderen har bevæget sig i organisationen, arbejdstidsregler, ferie/fraværssaldi og meget mere. Vi integrerer til dit relevante HR-system, så data kun skal indtastet én gang.

2 indtastninger er 1 for meget!

Projektstyring

Den rette projektplanlægning giver overblik, ressourcestyring og budgetoverholdelse. Vi bidrager til effektivitet og opfølgning på projektøkonomien, som til sidst gør hverdagen en hel del lettere.

Giv medarbejderne indsigt og overblik med mTIME eller mBUDGET. 

HR-data
Projektstyring

Økonomisystemer

Med en integration mellem vores systemer og jeres økonomisystem, f.eks. Navision, opnår I hurtigt og let lave omkostningsbaserede eller projektbaserede regnskaber. Lønfordeling ud fra præsterede timer bliver pludselig meget nemt at lave.

Se flere integrationsmuligheder.

Lønsystemer

Vi håndterer alle variable løndelsberegninger i overenskomster automatisk i mTIME. De beregnede løndele og værdier overføres til lønsystemerne gennem en integrationsmotor eller filer. Nemt og bekvemt!

Se flere integrationsmuligheder.

Økonomistyring
Lønstyring

Vi er dygtige til at håndtere dataudveksling og integrationer mellem vores kunders egne og andre relevante systemer, deriblandt HR, løn og økonomisystemer, ESP samt andre.

Vi mener, at systemintegrationen gør medarbejderne mere produktive og effektive. Økonomisk set fjerner man de dyre og irriterende fejl i administrationen. Med andre ord – vi tænker systemerne sammen og arbejder på, at 2 indtastninger er 1 for meget.

Tid er vores mest værdifulde ressource

Ønsker du også en effektiv og digitaliseret arbejdsdag og arbejdsgang? Så skal du møde vores tidskoncept.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? 

Tak! Du hører fra os ASAP.

portræt af kvinde
bottom of page