top of page

Kategorier

mDUTY — vagtplanlægning

At lægge en vagtplan kan ofte være et kompliceret og krævende puslespil. Der er mange regler, detaljer og ønsker at tage hensyn til. Har man som vagtplanlægger for mange rettelser, kan man let miste overblikket, hvis ikke man har et professionelt vagtplanlægningsværktøj som mDUTY.

mDUTY tager hensyn til alle regler

mDUTY samkører fuldstændigt med vores tidsregistreringssystem mTIME, og dermed foregår der automatiske overførsler mellem mDUTY og mTIME, b.la. af alle overenskomster, arbejdstidsregler, lokalaftaler, erstatningsfridage, arbejdstider, fridage mv.

Der holdes regnskab med arbejdstimer, ferier, afspadsering, omsorgsdage og sygdom for blot at nævne nogle af de mange automatiserede processer, som systemet indeholder.

Det er også muligt at vælge, hvor lang normtidsperiode planen skal opdeles i og hvor mange fridage, der maksimalt må være pr. normtidsperiode.

 

mDUTY er enkelt at planlægge med

Første gang, man lægger planer i mDUTY, starter man med at lave en skabelon, som indeholder de vagttyper, der er behov for.

Herefter indtaster man hvor mange vagter af hver type pr. standarduge, der skal tilføjes i skabelonen. Nogle ganske enkle trin og man er klar til den egentlige planlægning.

Når de grundlæggende oplysninger er lagt ind i systemet og kravene til bemanding er opstillet, er der efterfølgende minimalt vedligehold, og vagtplanerne lægges med et par simple klik.

 

Simpelt at fordele vagter

Tildeling af vagter foregår fra et skema i mDUTY. Man tildeler ganske enkelt vagter fra skabelonen til den person, som skal have vagten. Når felterne øverst i skemaet er blanke, har man fordelt alle vagter. Vagtplanen er herefter klar til at blive offentliggjort.

Få en demonstration​

Se hvordan systemet kan hjælpe med vagtplanlægningen. Få en uforpligtende demo og snak om mDUTY og mTIME.

Tak! Du hører fra os ASAP.

portræt af mand
bottom of page