top of page

Kategorier

mBUDGET

— lav budget over din tid

Bliv bevidst om den ideelle og den reelle tidsanvendelse. Sammenlign den ideelle situation med den reelle situation. Stemmer de overens? Hvis ikke, er det interessant at kigge på, hvor ubalancen opstår. Det er her, at tidsbudgetteringsmodulet til mTIME, mBUDGET, hurtigt bliver en trofast følgesvend.

Et reelt overblik over opgaver og projekter

Hold styr på udvalgte opgaver og projekter og få synliggjort hvor lang tid, der reelt bruges. Systemet samler data på projekter og præsenterer det på en let og fordøjelig måde, hvilket giver fundamentet for en realistisk planlægning og tilbudsgivning for fremtiden.

Live statistikker

Få vist forholdet mellem det budgetterede og det faktiske ressourceforbrug helt ned på personniveau. Systemet viser automatisk et realiseret tidsforbrug i samme øjeblik, som brugerne registrerer sin tidsanvendelse i mTIME.

Simpel og avanceret budgettering

Lav budgetter til enheder og grupper, til enkelte eller samtlige enheder i og på tværs af organisationen, på såvel gruppe- som personniveau.

Projektopfølgning med mBUDGET

Monitorér projekter tidsmæssigt, og følg projektets fremgang med hensyn til tidsanvendelsen i den indledende, udførende og afsluttende fase af projektet.

mBUDGET viser live detaljer om tidsanvendelse baseret på medarbejdernes registrerede aktivitet i mTIME. Dermed vises den aktuelle tidsanvendelse på projektet, og man varsles tidligt om eventuelle nødvendige aktioner.

Få en demonstration

Få indblik i produktet og den enkle måde at opbygge tidsbudgetter på ved en uforpligtende demo og snak om mBUDGET og mTIME.

Tak! Du hører fra os ASAP.

portræt af mand
bottom of page