top of page

En mere bæredygtig arbejdsplads i fremtiden

A more sustainable workplace in the future

Tue Mar 29 2022

I foråret 2022 har vi i TIMEmSYSTEM nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at implementere bæredygtige løsninger på vores arbejdsplads - løsninger, der relaterer sig til FN’s verdensmål. Ja, du hørte rigtigt: nu er TIMEmSYSTEM også kommet med på verdensmålsbølgen!


Igangsatte grønne initiativer

Vi har bl.a. lavet en grøn idékasse, hvor alle medarbejdere har mulighed for at bidrage med forslag til en mere bæredygtig hverdag. Og hvor glæder vi os meget til at se hvilke bidrag, der kommer!


Vi er også allerede godt i gang med at bidrage til FN’s verdensmål nummer 4, som går ud på at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse. Vi har på nuværende tidspunkt åbnet vores arbejdsplads op for en elev og en praktikant, så vi kan bidrage så meget som muligt til deres uddannelser med den viden, vi har og derfor kan videregive.

In the spring of 2022, we at TIMEmSYSTEM have appointed a task group with the purpose of implementing sustainable solutions at our workplace – solutions that relate to the UN Sustainable Development Goals. Yes, that is right: TIMEmSYSTEM has joined the SDG wave!


Implemented green initiatives

We have, among other things, made a green idea box where all employees have the opportunity to share their suggestions for a more sustainable working day. And we very much look forward to seeing the suggestions that we receive!


We are already contributing to SDG number 4 about ensuring quality education for all. We have opened up our workplace to a trainee and an apprentice, so we can contribute as much as possible to their educations with the knowledge we possess and can pass on.

RonnieUdesen.jpg

Skal vi kontakte dig?

Indtast din e-mail forneden, og så bliver du kontaktet af os hurtigst muligt.

Tak! Du hører fra os ASAP.

bottom of page