top of page

Eventdagen september 2021

The Event Day September 2021

Tue Dec 14 2021

Den 29. september fik vi endelig mulighed for at afholde vores normalt årlige eventdag, der ellers har været udskudt flere gange grundet Covid-19. Begivenheden fandt for første gang sted i Vismas nye og lækre lokaler i Carlsberg Byen. Samtlige pladser var udsolgte, og vi måtte endda strække os lidt længere for at få plads til de sidste, der ønskede at deltage. Vi endte med at være 159 i alt: 147 deltagere og 12 repræsentanter her fra TIMEmSYSTEM.


Det var dejligt igen at kunne samles og dele erfaringer samt lancere nye features. Det var første gang, at vi samlede kunder fra alle segmenter og produkter til ét fælles arrangement.


Dagen blev skudt godt i gang med et spændende oplæg ved vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen, Adam Lebech. Oplægget omhandlede styrelsens frontposition for et mere digitalt Danmark, og hvad vi kan forvente af nye initiativer i fremtiden. Herefter fulgte en dag fuld af vidensdeling, hvor deltagerne blev delt op i forskellige spor med fokus på et specifikt produkt eller en bestemt service. Vi rundede arrangementet af med en præmieoverrækkelse til vinderen af “Vidste du…”-konkurrencen. Den heldige vinder blev en repræsentant fra Det Kongelige Bibliotek, og efterfølgende blev der netværket og nydt lidt forfriskninger.


Vi vil gerne takke alle jer, der deltog, for at være med til at gøre dagen til en succes, og også en særlig tak til Adam Lebech for det interessante oplæg. Vi glæder os til at afholde en forhåbentlig lige så inspirerende eventdag næste år!

On 29 December, we were finally able to hold our Event Day which has been postponed several times due to Covid-19. For the first time, the event took place at Visma’s new and nice facilities at Carlsberg City District. All available tickets were sold, and we even had to make a special effort to make room for all the people who wanted to attend. We ended up being 159 people in total: 147 participants and 12 representatives here from TIMEmSYSTEM.


It was nice to be able to gather so many people and share experiences and launch new features. It was the first time we gathered customers from all segments and products at one joint event.


The day began with an interesting presentation given by Adam Lebech the Deputy Director-General at the Agency for Digitisation. The presentation was about the agency’s front position for a more digital Denmark, and what new initiatives we can expect in the future. After this presentation, a day full of knowledge sharing followed. The participants were divided into different tracks which focused on either a specific product or service. We rounded off the event by announcing the winner of the “Did you know…”-contest. The lucky winner was found among the representatives from Det Kongelige Bibliotek, and afterwards we networked and enjoyed light refreshments.


We would like to thank all participants for making the day a success and also a special thanks to Adam Lebech for the interesting presentation. We look forward to hosting the event day again next year!

RonnieUdesen.jpg

Skal vi kontakte dig?

Indtast din e-mail forneden, og så bliver du kontaktet af os hurtigst muligt.

Tak! Du hører fra os ASAP.

bottom of page