top of page

Ny kunde ombord hos TIMEmSYSTEM

New customer on board at TIMEmSYSTEM

Thu Mar 24 2022

Vi byder velkommen til SIMAC, som her i starten af 2022 har valgt at sætte kurs mod TIMEmSYSTEM og skemalægningsprogrammet TimeEdit.


Vi er glade for at have dem med ombord, og vi glæder os til at påbegynde implementeringen hos dem. Med vores erfarne TimeEdit-konsulenter ved roret skal vi nok styre SIMAC sikkert i havn hos os.


Om SIMAC

Den maritime uddannelsesinstitution SIMAC har 100 medarbejdere samt 900 studerende, der fordeler sig på de tre uddannelser: maskinmester, skibsfører og skibsofficer.


SIMAC tilbyder sine studerende en alsidig uddannelse, der involverer såvel holdundervisning og praktik som undervisning i laboratorier og simulatorer. Det stiller naturligvis krav til skemalægningen, hvor TimeEdit uden problemer kan løfte opgaven.


Er du ligesom SIMAC overgået til det studieadministrative system esas, og har du brug for et nyt skemalægningsprogram? Tag kontakt til os, så tager vi en snak om jeres behov.

We welcome SIMAC who set the course towards TIMEmSYSTEM and the scheduling system TimeEdit at the beginning of 2022.


We are very glad to have them on board, and we look forward to begin the implementation. With our experienced TimeEdit consultants at the helm, SIMAC will arrive in port safely.


About SIMAC
The maritime academy has 100 employees and 900 students spread over 3 educations: Master Mariner, Marine Engineer and Ship’s Officer.


SIMAC offers students a versatile education that involves class teaching and traineeship as well as teaching in labs and simulators. This obviously makes demands on the scheduling system, but TimeEdit can handle the task.


Have you transferred to the study administrative system esas like SIMAC, and are you looking for a new scheduling system? Contact us, and we can talk about your needs.

RonnieUdesen.jpg

Skal vi kontakte dig?

Indtast din e-mail forneden, og så bliver du kontaktet af os hurtigst muligt.

Tak! Du hører fra os ASAP.

bottom of page