top of page

Nyt grønt tiltag i Visma timemsystem 🌱

A new green initiative in Visma timemsystem 🌱

Thu Oct 20 2022

Fra juni 2022 har vi i Visma timemsystem indført et nyt grønt tiltag: vi donerer penge til Growing Trees Network (GTN). Det gør vi hver gang, vi ansætter en ny medarbejder.

GTN er en organisation, der har til formål at rejse nye folkeskove, hvilket vi bidrager til med vores donationer.


Derudover går vores pantpenge nu også til donationer til GTN. På nuværende tidspunkt har det resulteret i, at vi har været med til at plante 31 træer i danske folkeskove 🌳


Nyansatte bydes velkommen med 10 træer i en dansk folkeskov 💐

Når vi tidligere har ansat nye medarbejdere, så var det en tradition, at denne medarbejder fik fine, afskårne blomster til skrivebordet. Visma timemsystems grønne arbejdsgruppe ønskede at finde en ny måde at byde nye medarbejdere velkomne på. Det resulterede i, at vi nu donerer penge, der svarer til at plante 10 træer, til GTN for hver medarbejder, der starter hos os.


Mange bække små, gør en stor skov 🌳

Visma timemsystems grønne arbejdsgruppe fik efter et par måneders arbejde idéen at bruge vores pantpenge til at plante endnu flere træer i danske folkeskove.


Growing Trees Network (GTN)

Vil du vide mere om GTN og deres arbejde? Du kan læse om dem på deres hjemmeside her: https://www.growingtrees.dk/om-os/

From June 2022 we have introduced a new green initiative in Visma timemsystem: we are donating money to Growing Trees Network (GNT) every time we employ a new employee.


GTN is an organisation that raises forests which we contribute to with our donations.

Furthermore, we donate our bottle deposit returns to GTN. Right now we have contributed to planting 31 trees in Danish forests 🌳


New employees are welcomed with 10 trees in a Danish forest 💐

Previously, it has been a tradition to welcome new employees with a beautiful bouquet of flowers for the desk. Visma timemsystem’s green task group wanted to find a new way of welcoming new employees. This resulted in the initiative where we donate money that corresponds to 10 trees to GTN for every employee that starts here.


Every little helps 🌳

Visma timemsystem’s green task group got the idea of spending our bottle deposit returns on trees, so we can plant even more trees in Danish forests.


Growing Trees Network (GTN)

Do you want to know more about GTN and their work? You can read about the on their website: https://www.growingtrees.dk/om-os/

RonnieUdesen.jpg

Skal vi kontakte dig?

Indtast din e-mail forneden, og så bliver du kontaktet af os hurtigst muligt.

Tak! Du hører fra os ASAP.

bottom of page