top of page

Skemalægningen bliver (endnu) nemmere hos Aarhus Tech

Wed Jun 12 2019

Den 20. marts kunne vi offentliggøre, at Aarhus Tech var blevet en af vores kunder, efter at have underskrevet en kontrakt på skemalægningsværktøjet TimeEdit. Små 3 måneder senere, har de valgt et optimere deres arbejdsgange endnu mere, ved også at tage vores system til aktivitets- og tidsregistrering, mTIME, i brug. Fordelene er mange og gode men ikke mindst tidsbesparende!

TimeEdit alene gør planlægning af skemaer og ressourcer nemt, mens mTIME alene gør det nemt at registrere den anvendte tid, om end på arbejdsopgaver eller fravær som eksempelvis ferie, omsorgsdage, afspadsering eller sygdom blandt flere. Kobler man de to systemer sammen, og lader dem gøre brug af hinandens data, så åbner man pludselig op for en masse muligheder. En af de mange muligheder, er at undervisers fraværsregistrering synliggøres i skemalægningen, således at vi ikke længere selv behøver at agere mellemmand. Data indtastes og vedligeholdes altså kun ét sted — det er derfor, at vi elsker integrationer. Improve Your Workflow!

Hvordan optimeres skemalægning med mTIME-data?

Når skemaplanlæggerne skal ligge et skema, skal de blandt andet vide hvilke lokaler der er, hvornår de er ledige, hvor mange personer der er plads til, og hvilke ressourcer der er tilgængelige i det givne lokale. Disse oplysninger er alle nogen, som TimeEdit holder styr på. Hvad det ikke ved, er om personerne der skal undervise, er på arbejde eller ej. Der er altså en ressourcetype, som planlæggeren selv må medregne og tjekke manuelt. En opgave som ikke bare er kedsommeligt rutinepræget men utroligt tidskrævende. Det er her, at mTIME kommer til undsætning! 

 

mTIME er systemet hvor medarbejderen registrerer sin daglige arbejdstid og -opgaver. Det er også dér, at medarbejderen ansøger om ferie, barsel, afspadsering, og hvad der nu ellers måtte være af fraværstyper. Vi kan altså i mTIME se, hvornår en given person er på arbejde eller ej, hvilket vi fortæller videre til TimeEdit.
Nu behøver planlæggeren ikke længere selv at holde øje med medarbejdernes kalendere, og TimeEdit kan nu endnu bedre assister i planlægningen af skemaerne!

Fordele ved integrationer

Det er bare bedre, når systemerne kan gøre brug af deres data på kryds og tværs. 
Føler du dig inspireret, og kunne tænke dig at høre om dine muligheder for integrationer og deres fordele, så tager vi gerne en uforpligtende snak.

RonnieUdesen.jpg

Skal vi kontakte dig?

Indtast din e-mail forneden, og så bliver du kontaktet af os hurtigst muligt.

Tak! Du hører fra os ASAP.

bottom of page