top of page

TIMEmSYSTEM bliver en del af Visma

TIMEmSYSTEM becomes a part of Visma

Thu Mar 04 2021

TIMEmSYSTEM kommer til at fortsætte som selvstændig virksomhed under Visma-koncernen, og vores nye bestyrelsesformand Lars Berthelsen understreger, at som med alle de øvrige selskaber i Visma, vil der blive fokuseret på de kommercielle synergieffekter.


Vi fortsætter med at være TIMEmSYSTEM; samme adresse i Glostrup, de samme flittige medarbejdere, de samme imødekommende kontaktpersoner, de samme hjælpsomme supportere, de sædvanlige telefonnumre og e-mailadresser.


Vi vil fortsætte, som vi altid har gjort, men med Visma i ryggen, ser vi frem til også at kunne levere andre serviceydelser, samt endnu flere produkter til at lette den daglige administration.


Læs Vismas pressemeddelselse.

TIMEmSYSTEM will continue as an independent company within the Visma group, and our new chairman of the board, Lars Berthelsen, stresses that the focus will be on commercial synergy effects, as with the other companies in Visma.


We continue as TIMEmSYSTEM: the same address in Glostrup, the same hardworking employees, the same obliging contact persons, the same helpful supporters, and the usual phone numbers and e-mail addresses. 


We will continue as usual, but with Visma behind us we look forward to be able to offer more services and even more products to help ease the daily administration. 

RonnieUdesen.jpg

Want us to contact you?

Enter your email below and you'll be contacted by us as soon as possible.

Thanks! You'll hear from us ASAP.

bottom of page