top of page

Zealand tilkøber mTIME

Zealand buys mTime

Fri Jan 15 2021

Zealand begyndte at skemalægge med TimeEdit sidste år.

Nu har de så fået udbytte af skemalægningen, og har nu også valgt at købe tidsregistreringssystemet mTIME.


Om Zealand


På Zealand udbyder de videregående uddannelser på fuld tid og deltid. De sikrer løbende uddannelsernes aktualitet og kvalitet i samarbejde og dialog med regionens virksomheder – de virksomheder, som deres dimittender er i praktik i og får job i. Deres målsætning er at skabe anvendelig viden, der sikrer de studerendes, virksomhedernes og regionens konkurrenceevne nu og i fremtiden.


Deres undervisere har brancheerfaring fra erhvervslivet, brænder for deres fagområder og har fokus på virksomhedernes behov. Zealand er tæt på de studerende og erhvervslivet i hele regionen med deres seks afdelinger i Køge, Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde, Slagelse og Holdbæk.


Zealand i tal


Vi kan godt lide tal herinde hos TIMEmSYSTEM, så vi skal da også lige dele lidt fakta-tal :)

  • 3.573 fuldtidsstuderende

  • 901 internationale studerende

  • 2.719 deltidsstuderende

  • 270 ansatte

Zealand started to plan their schedules with TimeEdit last year. With all the experienced benefits of our schedule planning system, Zealand has now decided to buy our time registration system mTime as well. 


About Zealand

At Zealand they offer higher education programmes, part-time and full-time. On an ongoing basis, they secure the topicality and quality of the educations in cooperation and dialogue with the companies in the region - the same companies that provide internships for the students and, later on, also jobs. Their goal is to create useful knowledge that secures the competitiveness of the students, the companies and the region now and in the futture. Their teachers have experience from the business communities, they are dedicated to their field of expertises, and they focus on the needs of the companies. Zealand works closely with students and the business community in the entire region with departments in six different locations in Denmark. Zealand in numbers

Here at TIMEmSYSTEM we like numbers, so we might as well share some about Zealand:

  • 3.573 full-time students

  • 901 international students

  • 2.719 part-time students

  • 270 employees

RonnieUdesen.jpg

Want us to contact you?

Enter your email below and you'll be contacted by us as soon as possible.

Thanks! You'll hear from us ASAP.

bottom of page